Aktuella valpkullar och valpar på G

Vårt avelsmål är att föda upp sunda och friska hundar med bra mentalitet och arbetslust och med en exteriör som håller för goldenhundens rasstandard.

Vi är noga med att våra valpar hamnar i bra familjer. Vi, liksom alla andra seriösa Goldenuppfödare, har därför en hel del krav/önskemål/förväntningar på Dig som vill köpa en Goldenhund. Du skall ha tid för Din valp och Du skall delta i valpkurs för hundens och för Din egen skull. Vi ser det som mycket VIKTIGT för goldenrasens fortsatta fina utveckling hälsomässigt att Du skall höftleds- och armbågsröntga hunden vid tolv, senast arton månader samt ögonbelysa hunden. Vi vill därför också att Du meddelar om Din hund får någon speciell sjukdom eller avlider i förtid. Detta är även mycket viktigt för vårt framtida avelsarbete och för dem av våra kolleger som avlar vidare på våra linjer. Vi vill också att Du kommer med på vår första valpträff, som vi brukar att ha några månader efter att Du hämtat Din valp. Vi vill också att Du deltar med hunden i de funktions- och mentalbeskrivningar, som vi anordnar eller om det anordnas på närmare håll för Dig så vill vi gärna höra från Dig hur det har gått.

Maila oss om Du är intresserad att köpa en valp av oss och beskriv då gärna lite om var och hur Du bor och hur Du jobbar och om Du har några särskilda ambitioner med Din framtida Golden Retriever eller om Du redan har eller har haft en Golden så beskriv gärna vad Ni gjorde tillsammans och vad Du har för förväntningar på en kommande golden i Din familj och gärna information om förra hundens/hundars hela namn så förstår vi av kennelnamnet vilken typ av golden som Du är van vid. Notera också telefonnummer där vi kan nå Dig.

Håll sedan koll på vår Aktuelltruta på startsidan, där vi kommer att notera då det blir aktuellt med parning etc. Om Du, som redan sänt oss ett mail, då fortfarande är intresserad av en valp så skickar Du ett mail igen, gärna på den tråd vi börjat att kommunicera. Vi kommer efter valpning att fördela valparna och kommer då att informera om läget med detta på vår Aktuelltruta samt maila eller ringa var och en inom en vecka från valpning.

Vi prioriterar valpintressenter som vill ha en golden att jobba med och som i övrigt lovar att uppfylla våra önskemål ovan !

Nedan ser Du Livsglädjens Målriktade Elza parad med Livsglädjens Påhittige Maestro

Vi har, 26 och 27e februari 2024, parat Elza med Maestro. Han flyttade för några år sedan till Lena och Robert Gillberg på RackiRocks kennel i Arboga. Vi räknar med fina och arbetsvilliga goldenvalpar, som motsvarar rasstandard för Goldenhundar med inriktning på Dual Purposekaraktär. Vi räknar med valpar kring 30 april och leverans av valp veckan efter midsommar. På bilderna ser Du först Elza dels ute på fälten och dels vid röda trädet och sedan ser Du Maestro vid trappan samt med full fart i skogen. Om Du går till fliken Våra Hundar så kan Du klicka på respektive hund och sedan kan Du klicka på Rasdata så finner Du registrerad information om Elza och Maestro.

Livsglädjens Aktiva Lizzie och Livsglädjens Målriktade Maddicken (Maddie)  och Livsglädjens Prima Freja

Vi har funderingar att senhösten 2024 eller vintern 24/25 para Lizzie (till vänster på bild nedan) och/eller Maddie (i mitten ) och/eller Freja ( till höger) .        Hane för var och en har vi ännu ej bestämt.

Lizzie

Våra hundar

Valpar på G

Kontakt

Aktiviteter